سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

شهر مشهد جزو معدود شهرهایی هستش که به سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مجهز شده، برای آشنایی با این…