نقشه های آلودگی صوتی تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروپوزال تهیه نقشه های آلودگی صوتی کلان شهر تهران (پایش آلودگی صوتی شهر تهران) رو به عنوان یه پروپوزال کاربردی به صورت…