نرم افزار BCS 19 دانلود و آموزش نرم افزار

نرم افزار BCS 19 که شبیه ساز مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هست رو می تونید به همراه فایلهای کمکی و فایل…