نظریه بوروکراسی مدیریت و حسابداری

نظریه های سازمانی و بوروکراسی سازمان عبارت از يك رشته منظم و عقلايي است كه بين افرادي كه وظايف پيچيده و متعددي…

سبک رهبری توزیعی مدیران مدیریت و حسابداری

نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین…

رهبری مبتنی بر ارزش مدیریت و حسابداری

اگرچه در گذشته مقوله ارزش ها، بین رویکردهای مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار نبوده، ولی امروزه ارزش ها در روندهای مدیریتی از…

۱۰ اشتباه متداول در مکالمات روزمره مدیریت و حسابداری

۱۰ اشتباه متداول در مکالمات روزمره

بارگذاری مطالب بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0