مجموعه تفریحی و گردشگری نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

برنامه مطالعاتی مجموعه ی تفریحی و گردشگری نهر شمس آباد رو که در زمینی در اصفهان و مربوط به محدوده حدفاصل خیابان…