طرح CDS تاکستان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

در لینک زیر ” طرح CDS شهر تاکستان ” که به صورت پروژه دانشجویی به صورت پاورپوینت در دانشگاه بین المللی قزوین تهیه…