طرح جامع شهر قدس نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع شهر قدس یا همون قلعه حسن خان، با عنوان طرح جامع (ساختاری – راهبردی) شهر قدس که توسط مهندسان مشاور…