گزارش توجیهی طرح تفصیلی بهارستان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

در لینک زیر ” طرح تفصیلی بهارستان ” که توسط مهندسین مشاور نقش جهان پارس تهیه شده است با فرمت PDF برای…