طرح تجدید ساختار مرکز تاریخی نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح تجدید ساختار مرکز تاریخی منطقه ۱۲ تهران توسط مهندسان مشاور باوند در شهریور ۱۳۸۵ تهیه شده و ۸۸ صفحه هستش که…