طرح آمایش سرزمین استان تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح آمایش سرزمین استان تهران در سال ۱۳۸۸ در ۱۰ جلد مختلف تهیه شد که فایل های PDF این ۱۰ جلد را…