مترو کرج مهندسی معدن

سلام به دوستان گل معدنیمون امروز میخواهیم گزارش کارآموزی از خط ۲ مترو کرج به صورت pdfو کامل کاری از دوست و…