جزوه کنترل خطی دانشگاه شریف خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

جزوه کنترل خطی دانشگاه شریف امروز براتون جزوه کنترل خطی دکتر الیاسی استاد دانشگاه شریف رو براتون میذارم. این جزوه دست نویس…