جان لنگ خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جان لنگ از بزرگترین نظریه پردازان معاصر در زمینه شهرسازی می باشد که فایل پاورپوینت زیر درباره وی و نظریاتش می باشد….