جزوه فناوری های نوین در صنعت ساختمان خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

جزوه فناوری های نوین در صنعت ساختمان دکتر حسن قاسم زاده که در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تدریس می شود را به…