اطلس کلانشهر اصفهان خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

کتاب اطلس کلانشهر اصفهان توسط معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان مهندس ابوالقاسم گلستان نژاد تهیه شده است که…