انار مهندسی کشاورزی

انار با نام علمی Punica granatum از خانواده Punicaceae جنس Punica و گونه granatum است . انار درخت یا درختچه ای است پرشاخ و برگ با پاجوشهای زیاد که در…