جزوه مبانی کمپرسورها خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

جزوه مبانی کمپرسورها شرکت ره آوران فنون پتروشیمی از مجموعه جزوات شرکت ملی گاز ایران می باشد که در 136 صفحه به…