جزوه حقوق تجارت اسکینی حقوق

جزوه حقوق تجارت 1 تا 4 دکتر ربیعا اسکینی که برگرفته از کتاب حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت…