جزوه کنترل اتوماتیک خلاصه کتاب، جزوه، مجله مکانیک

جزوه کنترل اتوماتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر که توسط دکتر احمد باقری به صورت پاورپوینت تهیه شده است را در 212 صفحه با…