جزوه پی و پی سازی خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

جزوه پی و پی سازی که توسط دکتر رامین گرمرودی و جهت آمادگی برای آزمون نظام مهندسی تهیه شده است را به…