فضاهای باز شهری خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جزوه فضاهای باز شهری دکتر سولماز رضایی که به صورت یک دوره آموزشی کوتاه مدت در شهرداری تهران تدریس شده است را…