جزوه آشنایی با تکنولوژی شکل دهی فلزات خلاصه کتاب، جزوه، مجله مکانیک

جزوه آشنایی مقدماتی با تکنولوژی شکل دهی فلزات که توسط اکبر زمانیان تهیه شده است را به صورت PDF در 57 صفحه…