جزوه سیستم های اطلاعاتی مدیریت مهندسی صنایع

جزوه سیستم های اطلاعاتی مدیریت که توسط دکتر مهدی یزدانی بیجاربنه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تهیه شده است را از…