مبانی و کاربرد جامعه شناسی شهری خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جزوه مبانی و کاربرد جامعه شناسی شهری توسط دکتر سیدموسی پورموسوی تهیه شده است که این جزوه را در ۱۲۵ صفحه و ۶…