طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکی بیمارستان خلاصه کتاب، جزوه، مجله مکانیک

جزوه طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیکی بیمارستان که توسط مهندس حمید رستگاری تهیه شده است را به صورت PDF در 238 صفحه…