جزوه برنامه ریزی احتیاجات مواد مهندسی صنایع

جزوه برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) که توسط هادی شیرویه زاد به صورت پاورپوینت تهیه شده است را با فرمت PDF از…