دانلود و آموزش نرم افزار

دو جزوه آموزش Hysys به صورت PDF برای دانلود قرار داده شده است که یکی توسط محمد بهزادی در ۵۳۱ صفحه و…