اموزش زبان ترکی سایر مطالب

دانلود اموزش زبان ترکی درطول یک ترم! شانزده جلسه اموزش زبان ترکی اذربایجانی(زبان معمول ترک های ایران) تهیه شده توسط مهندس محمد…