آموزش تنظیمات دامنه مهندسی کامپیوتر

در بخش های قبلی از آموزش راه اندازی سایت با ویژگی های یک دامنه مناسب و انواع پسوندهای دامین آشنا شدید. در…