پلان و جزییات ساختمان ۳ طبفه ۱۴ واحدی نقشه، طرح، پروژه عمران

پلان و جزییات ساختمان ۳ طبفه ۱۴ واحدی نقشه آتوکدی یک ساختمان ۳ طبقه با جزیات کامل سازه و معماری. مناسب برای…