نتایج پیاده سازی سیستم ۵s مهندسی صنایع

تصاویر پیش رو در این تاپیک مربوط به پیاده سازی سیستم ۵S در شرکت قائم سپاهان اصفهان میباشد. این شرکت یکی از…