ترازیابی در نقشه برداری خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

گزارش توصیفی ترازیابی در نقشه برداری با دوربین نیو توسط آقای محمد ابراهیم سقایی و با کمک آقای حسین سمایی در سال ۹۱-۱۳۹۰…