میرزا غلامرضا اصفهانی هنر

میرزا غلام رضا اصفهانی الاصل در سال ۱۲۴۶ در تهران چشم به جهان گشود. پدرش میرزا جان اصفهانی در سال ۱۲۱۲ –…