ايمپلنت دنداني مهندسی پزشکی

ایمپلنت، علم نوینی است در دندانپزشکی که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی کرده و نگرانی بشر را نسبت به از دست دادن…