الگوریتم ژنتیک پایان نامه مهندسی برق

دانلود پایان نامه جایابی بهینه ادوات facts در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقطع: کارشناسی برق- قدرت خلاصه:با رشد…