بلوک clc مقالات مهندسی عمران

بلوک سبک CLC Cellular Light weight Concrete بلوک های سبک بتنی را به اختصار CLC می نامند که مخفف : بلوک سبک…