کتاب طرحی نو در مدیریت مدیریت و حسابداری

شرح حال کوتاه نویسندگان دکتر مایکل همر (متولد ۱۹۴۸ میلادی) طراح نظریه مهندسی دوباره سازمان ها، مدرس و مشاور عالی مدیریت می…