فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکروکنترلر پروژه مهندسی برق

در این پروژه از آی سی های مولد این سه پالس استفاده نشده است و میبایست مدار داخلی این آی سی ها…