جزوه تست های غیرمخرب خلاصه کتاب، جزوه، مجله مکانیک

جزوه تست های غیرمخرب دانشگاه صنعتی اصفهان که توسط دکتر جواد زرکوب تهیه شده است را به صورت PDF در 116 صفحه…