بارکد گرافیک

دوستانی که طراحی انجام میدن ، به طرحاشون یا مثلاً مجله هاشون، یه سری بارکد اضافه میکنن … با استفاده از سایت…