انتقال فایل از یک همراه آندرویدی به آندروید دیگر IT

دردنیای فناوری آندروید ،اغلب امکان دارد تا تحت شرایطی نیاز به انتقال فایل هایی (موزیک ،عکس و ویدئو و…) از یک وسیله…