متلب به اکسل دانلود و آموزش نرم افزار

برای وارد کردن اطلاعات از Excel به درون متلب ، احتیاج به دستور خاصی نیست و این کار کاملا ساده می باشد…