گزارش کارآموزی انبارداری مدیریت و حسابداری

گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک‌ها در سالن تولید در واحد PM شرکت دخانیات استان گیلان که برای رشته مدیریت صنعتی دانشگاه…