شهر کلاسیک غربی مقالات شهرسازی

۱)شهر یونانی یا پولیس (Police): مهمترین دستاورد زندگی شهری در یونان باستان در زمینه سازمان اجتماعی بود و نه تکنولوژی . اختراع…