سبک مدیریتی در ژاپن مدیریت و حسابداری

کتاب بررسی جنبه‌های مختلف نظام سیاست‌گذاری و سبک مدیریتی در ژاپن (الزاماتی برای کاربست در مدیریت جهادی) که توسط رضا سلیمانی تهیه…

الگوی توسعه شرق آسیا کتاب های شهرسازی

کتاب الگوی توسعه شرق آسیا نوشته مهدی عوض‌پور که به صورت رایگان توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران منتشر شده است…

الگوی توسعه آلمان کتاب های شهرسازی

کتاب الگوی توسعه آلمان و دلالت‌های آن بر مدیریت جهادی نوشته حسین کریمی‌فرد، جاسم نعمت‌نیا و عاطفه بیگدلی که به صورت رایگان…

الگوی توسعه منطقه ۲ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۲ تهران توسط مهندسین مشاور سراوند در آبان ماه ۱۳۸۴ با همکاری شهرداری تهران تهیه شده و می تونید…

الگوی توسعه منطقه ۳ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۳ تهران در آبان ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور شاران ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه شده است….

الگوی توسعه منطقه ۸ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۸ تهران در مهر ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور زیستا ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه شده است….

الگوی توسعه منطقه ۹ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۹ تهران در مهر ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور آمود ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه شده است….

الگوی توسعه منطقه ۱۰ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۱۰ تهران در مهر ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور طرح و معماری ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه…

الگوی توسعه منطقه ۱۲ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۱۲ تهران در اسفند ماه ۱۳۸۳ توسط مهندسین مشاور باوند ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه شده است….

الگوی توسعه منطقه ۱۴ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۱۴ تهران در مهر ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور شهر و خانه ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه…

الگوی توسعه منطقه ۱۵ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۱۵ تهران در تیر ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور طرح و آمایش ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه…

الگوی توسعه منطقه ۱۶ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۱۶ تهران در مرداد ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور نقش و محیط ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه…

بارگذاری مطالب بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0