الگوی توسعه منطقه ۷ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

ویرایش نهایی گزارش الگوی توسعه منطقه ۷ تهران که سال ۱۳۸۴ توسط مهندسان مشاور فرنهاد تدوین شده است را از لینک زیر…