الگوی توسعه منطقه ۵ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

در لینک زیر ”  الگوی توسعه منطقه ۵ تهران ” برای دانلود قرار داده شده که توسط مهندسین مشاور شارمند در سال ۱۳۸۴…