الگوی توسعه منطقه ۲۱ تهران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

الگوی توسعه منطقه ۲۱ تهران در مهر ماه ۱۳۸۴ توسط مهندسین مشاور زادبوم ( با همکاری شهرداری تهران ) تهیه شده است….