کلونی زنبور عسل مهندسی کامپیوتر

الگوریتم زنبور عسل الگوریتم زنبور شامل گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال ۲۰۰۵ توسعه یافت ؛ این…