جزوه تحقیق در عملیات پیشرفته دانشگاه تهران مهندسی صنایع

جزوه تحقیق در عملیات پیشرفته دانشگاه تهران که توسط دکتر حنان عموزاد به صورت پاورپوینت تهیه شده است را با فرمت PDF…